Grumf

Jeg vil bare dele en prosjektoppgave jeg har fått med dere..  Delmål 1 i læreplanen er meg og Ingvild sin "oppgave"..  Pleh?

Vurdering:

Besvarelsen vil bli vurdert både ut fra form og innhold:

-        Form:

o       Layouten på sidene, inklusive valg av farger, skrifter og illustrasjoner

o       Navigasjonsmuligheter

o       Om web-området gir inntrykk av å være én helhet


-        Innhold:

o       Det faglige innholdet i informasjonen.

o       Bruk av relevante eksempler og illustrasjoner.

o       Logisk oppbygging av presentasjonen

o       Språklig kvalitet: Selv om dere er flere som arbeider sammen skal det dere skriver gis en felles språklig form, og den skal være deres egen. Om nødvendig tas norsklærere med i vurderingen av språket.

Vurderingen vil inngå i terminkaraketeren for 2. termin. I utgangspunktet vurderes gruppen likt, men opplagt unnasluntring kan føre til nedsatt karakter for enkeltelev.

 


Delmål fra læreplanen:

Elevene skal

  1. kunne vurdere hvordan IT kan forandre arbeidssituasjoner og kunne delta og være med å styre uviklingsprosesser

Shiny

Add something shiny

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

hits